Vi är bokcirkeln!

Hej! Det är vi som är bokcirkeln på Kulturcentrum Skåne